Dostaneme vás do médií

Pro naše klienty zajistíme kompletní služby public relations

 • Korporátní komunikaci (corporate)
 • Produktovou komunikaci (consumer)
 • Krizovou komunikaci
 • Media relations
 • B2B komunikaci
 • PR poradenství a mediální tréninky
 • Interní komunikaci
 • Personální PR
 • Služby tiskového mluvčího

Bude se o vás mluvit

 • Soustavnou komukací s médii vybudujeme a posílíme povědomí o vaší společnosti, produktu či značce
 • Pomůžeme správně vyprofilovat váš produkt či vaše služby na českém trhu
 • Pečlivě volenými nástroji interní komunikace posílíme váš vztah s vašimi zaměstnanci
 • Zefektivníme komunikaci s vašimi obchodními partnery, stakeholdery či opinion lídry
 • Zlepšíme vaši reputaci. Nabídneme vám analýzu mediálního trhu, mediální školení a tréninky